ข่าวสาร

Net2Home ร่วมบรรเทาวิกฤต COVID-19 ลดค่าบริการสมาชิกเหลือ 100 บาทต่อเดือน

Net2Home ร่วมบรรเทาวิกฤต COVID-19 ลดค่าบริการสมาชิกเหลือ 100 บาทต่อเดือน

บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) …

เน็ตถึงบ้าน (Net2Home) จากกิจกรรมอาสาสมัคร สู่ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เต็มรูปแบบ สร้างงาน สร้างโอกาส เพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เน็ตถึงบ้าน (Net2Home) จากกิจกรรมอาสาสมัคร สู่ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เต็มรูปแบบ สร้างงาน สร้างโอกาส เพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

วันที่ 11 มีนาคม 2563 บริษัท เน็ตถึ…

THNIC จับมือ วิทยาลัยชุมชนตาก ฝึกอบรมพื้นฐานอินเทอร์เน็ต เสริมทักษะอาชีพในโลกยุคดิจิทัล

THNIC จับมือ วิทยาลัยชุมชนตาก ฝึกอบรมพื้นฐานอินเทอร์เน็ต เสริมทักษะอาชีพในโลกยุคดิจิทัล

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 โครงการ …