ข่าวสาร

เน็ตถึงบ้าน (Net2Home) จากกิจกรรมอาสาสมัคร สู่ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เต็มรูปแบบ สร้างงาน สร้างโอกาส เพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เน็ตถึงบ้าน (Net2Home) จากกิจกรรมอาสาสมัคร สู่ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เต็มรูปแบบ สร้างงาน สร้างโอกาส เพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

THNIC จับมือ วิทยาลัยชุมชนตาก ฝึกอบรมพื้นฐานอินเทอร์เน็ต เสริมทักษะอาชีพในโลกยุคดิจิทัล

THNIC จับมือ วิทยาลัยชุมชนตาก ฝึกอบรมพื้นฐานอินเทอร์เน็ต เสริมทักษะอาชีพในโลกยุคดิจิทัล