เน็ตถึงบ้าน (Net2Home) จากกิจกรรมอาสาสมัคร สู่ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เต็มรูปแบบ สร้างงาน สร้างโอกาส เพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

วันที่ 11 มีนาคม 2563 บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้รับการรับรองเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) จาก สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการเพื่อสังคม ในพันธกิจให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกัน แม้จะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร

ย้อนหลังไปในเดือน มีนาคม 2556 ประมาณ 7 ปีที่แล้ว มูลนิธิศูนย์สารสนเทศไทย จัดกิจกรรม ค่าย THNG#3 (Thailand Networking Group) ภายใต้แนวคิด “Internet Technology for Society” นำอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตให้กับ ชุมชนบ้านไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้คนในชุมชนมีอินเทอร์เน็ตใช้ ด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งง่าย ใช้เทคโนโลยี Wireless Mesh Network ลดการเดินสายสื่อสาร ชื่อว่า DUMBO ซึ่งพัฒนาโดย ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของ โครงการเน็ตถึงบ้าน หรือ Net2Home

“มันเริ่มมาหลังจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย intERLab มีการพัฒนาอุปกรณ์สร้างโครงข่ายไร้สายแบบเมช เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่กู้ภัย แก้ปัญหาความลำบากในการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติ จนเมื่อเกิดภัยพิบัติอีกครั้งคือน้ำท่วมประเทศไทย พ.ศ. 2554 พบว่าอุปกรณ์ Mesh Network ของเราไม่ได้ถูกหยิบมาใช้ อันเนื่องมาจากความไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี เราก็จะหันไปใช้อะไรที่เราคุ้นเคยมากกว่า จึงเป็นที่มาว่าเรานำอุปกรณ์เหล่านี้ไปติดตามบ้านให้ใช้กันเป็นปกติซะก่อน ถึงเวลาฉุกเฉินก็ดึงออกมานำไปใช้ตรงที่จำเป็นได้เลย

เราเลือกชุมชนนำร่องที่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เพราะพิจารณาแล้วว่า จ.ตาก เวลานั้นมีจำนวนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต่ำมาก ประกอบกับเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจแบบย่อตัว คนในชุมชนอพยพไปทำงานจังหวัดใหญ่ ๆ กระทั่งในกรุงเทพฯ ที่บ้านก็จะเหลือแต่คนแก่กับเด็ก ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก เป็นรากเหง้าของปัญหาความไม่เข้มแข็งของชุมชน THNIC เราทำงานด้าน IT ก็มุ่งหวังว่าการทำให้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายในราคาถูก ภายใต้แนวคิดแบ่งปันเน็ตกันใช้และช่วยกันจ่ายค่าเน็ต จะช่วยทำให้เกิดโอกาส เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน พวกเขาจะได้ไม่ต้องไปทำงานที่อื่น เราจึงริเริ่มโครงการ Net2Homeขึ้นมา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นสมาชิกชุมชนที่มีรายได้น้อย” ภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เล่าถึงที่มาของโครงการ

จาก 1 ชุมชน ขยายพื้นที่ดำเนินการไปไปยังชุมชนใกล้เคียง ทั้งใน อ.แม่สอด อ.ท่าสองยาง จนถึงปัจจุบันมี 19 ชุมชน ทำให้ประชากรกว่า 1,200 คน ใน 200 หลังคาเรือน ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด

การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่โครงการทำ มีความง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงมีอุปกรณ์พร้อม และมีทักษะทางงานช่างเล็กน้อย หากได้รับการฝึกฝน แนะนำ ช่างเทคนิคหรือช่างไฟในพื้นที่ก็สามารถจะติดตั้งเองได้ รวมทั้งค่าบริการราคาไม่แพง ช่องทางการสร้างรายได้ในชุมชนจึงเกิดเป็นรูปธรรม ยังไม่นับเรื่องโอกาสในการนำเสนอสินค้าออนไลน์ของชุมชน เมื่อสามารถเข้าถึงช่องทางออนไลน์ได้แล้วเช่นนี้

THNIC จึงมีดำริให้ตั้ง บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขึ้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อรับบทบาทเป็นผู้รับดำเนินการติดตั้ง ประสานงานเครือข่ายชุมชน ให้เกิดการขยายตัวเพิ่มจำนวนชุมชนไปเรื่อย ๆ และบริษัทได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็น วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

Net2Home อบรมพื้นฐานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ให้กับคนในชุมชน
Net2Home อบรมพื้นฐานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ให้กับคนในชุมชน

“เราชวนคนในชุมชนที่เป็นช่างไฟมาสอนการวัดสัญญาณ สอนการทดสอบอุปกรณ์ บ้านไหนอยากได้อินเทอร์เน็ตของ Net2Home ทีมชุดนี้ก็ไปติดตั้งให้ เราชวนกลุ่มแม่บ้านมาทำเรื่องหาลูกค้าเพิ่มและเรื่องเก็บค่าบริการ ขี่มอเตอร์ไซต์ไปเก็บนะ เงินที่ได้หักค่าแรงของแต่ละคนแล้วก็เอาเข้าบริษัท ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนละ 250 บาทต่อหลังคาเรือน ช่างที่ติดตั้งแต่ละจุดก็จะได้ค่าแรงเป็นรายจุด และกลุ่มคนในชุมชนเหล่านี้ที่ร่วมทำงานกับเราก็จะได้รับหุ้นในบริษัทด้วย Community Network ชุมชนเป็นผู้บริหารโครงข่ายเอง ลักษณะนี้ต่างประเทศมีเยอะ แต่บ้านเรายังไม่มี นั่นคือแรงบันดาลใจให้ THNIC เริ่มต้นทำ” ภาคภูมิกล่าว

ในยุค THAILAND 4.0 มีความจริง 2 ประการที่ต้องยอมรับ หนึ่ง คือผลกระทบจาก Digital Disruption ทำให้โลกเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเปลี่ยน และเราต้องปรับตัว ใครปรับไม่ได้ ธุรกิจใดเปลี่ยนแปลงไม่ทันก็ต้องล่มสลายไป สอง คือท่ามกลางกระแส Digital อันเชี่ยวกรากนี้ ประเทศไทยยังมีชุมชน หมู่บ้านห่างไกลในถิ่นทุรกันดารอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ จะว่าไปบางหมู่บ้านก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลย

“โลกเปลี่ยนทุกวัน เทคโนโลยีเปลี่ยนทุกวินาที จะช้าหรือเร็ว วันหนึ่งมันจะกระทบวิถีชีวิตเรา เพียงแต่เราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรต่างหาก ถ้าสังคมไทยไม่เหลื่อมล้ำมากแบบที่เป็น สิ่งที่เราทำอยู่นี้ก็อาจจะไม่จำเป็น แต่มันไม่ใช่ เราจึงต้องเริ่มต้น Net2Home เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น เรายังอยากจะขยายพื้นที่ ขยายชุมชน อยากพัฒนาช่างให้มีมากกว่านี้ อยากมีพาร์ทเนอร์ มีเพื่อนมาช่วยกันทำเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งจริง ๆ นั่นหมายถึงความเข้มแข็งของสังคมไทย” ภาคภูมิกล่าวทิ้งท้าย

ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ของ Net2Home
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ของ Net2Home
บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จดทะเบียนเป็น วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

Similar Posts