การเติบโตของจำนวนสมาชิก Net2Home

สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

No Data Found

สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบ้านที่ใช้บริการ (active site): 45 sites
จํานวนสมาชิก:  426 หลังคาเรือน
พื้นที่โครงการ

ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก   336 หลังคาเรือน

ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก     11 หลังคาเรือน

อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี     46 หลังคาเรือน

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่     9 หลังคาเรือน

เขตคลองเตย    24 หลังคาเรือน

Similar Posts